Loimaan Vasemmistoliiton kotisivut
 
 
Etusivu

Yhteystiedot

Valtuutetut

Luottamushenkilöt

Ohjelma

Ajankohtaista

Jäseneksi

Työväentalo

Linkit


Palveluja turvaamaan Loimaalla!

VASEMMISTOLIITTO lähtee siitä,
 • että Loimaan imago viimeinkin saadaan myönteiseksi.
 • Kartanomäen vanhainkodin rakennusasiat laitetaan kuntoon
  seuraavalla valtuustokaudella.
 • vanhustyö ja terveydenhuolto ovat peruspalveluita, jotka
  turvataan kaikille niitä tarvitseville.
 • sosiaalitoimessa tulee turvata riittävät voimavarat ihmisten
  auttamiseksi.
 • kiinnittää kaavoitukseen ja rakentamisen valvonnan hoitoon
  erityistä huomiota, jotta kaupunkikuvasta saadaan edes osa
  pelastetuksi. Myös puistojen käyttö rakentamiseen tullaan
  estämään.
 • kevyen liikenteen toimivuudella lisätään liikenneturvallisuutta.
 • Loimaan kehittämisessä tulee näkyä myös uudet työpaikat.
  Työpaikkojen myötä verotulot ovat avain Loimaan hyvinvointiin.
 • kouluille ja päiväkodeille taataan riittävät henkilövoimavarat.
 • palvelut turvataan myös haja-asutusalueilla.
 • Vaapukkarantaa ja Kalikkaa ei saa unohtaa kaupukilaisten
  virkistyspaikkoina. Ihmiset tarvitsevat leivän lisäksi myös
  virkistystä.
 • julkinen liikenne (junat ja linja-autot) on saatava lopultakin
  kuntoon, jotta muualla työssäkäyvät voivat asettua Loimaalle
  tai edelleen asua Loimaalla.
 • 9-tietä on hyödynnettävä nykyistä paremmin.


  Vasemmistoliittto on aina ollut vähäosaisten ja
  syrjäytyneiden puolesta puhuja.